Usluge

AQRA svojim klijentima nudi sledeće usluge.

null

Sertifikacija sistema menadžmenta

Sertifikacija prema standardima SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001 i SRPS OHSAS 18001.Više informacija »
null

Sertifikacija proizvoda

Izdavanje sertifikata za proizvode,potvrđujući njihovu usaglašenost sa relevantnim standardima i propisima.Više informacija »
null

Testiranje i merenje

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur. Quisque rutrum pellentesque imperdiet. adipiscing metus elit. Quisque rutrum pellentesque imperdiet.Više informacija »
null

Obuka

Obuka od strane sertifikacione kuće Aqra certification doo usmerena je ka poboljšanju proizvoda i usluga naših klijenata, a mi, kao firma za cilj imamo da učesnicima predstavimo i ponudimo bogatu i primenljivu tehničku obuku.Više informacija »

Kontakt AQRA

Adresa: 27. Marta 25a/4, Beograd, Republika Srbija
Telefon: +381 11/334-56-26
Fax: +381 11/334-56-26
Email: info@aqracertification.com


Novosti

  
2017/745 Obuka za Direktivu za Medicinske Uređaje (MDR)

  • Relevantni zahtevi propisa
  • Novi zahevi i njihovi efekti
  • Poređenje sa prethnodom verzijom 93/42 Direktive za medicinske uređaje
  • Odgovornosti proizvođača medicinskih uređaja
Obuka za pripremu tehničkog fajla  u vezi sa 2017/745 Direktviom za  Medicinske uređaje (MDR)

  • Potrebni sadržaj za tehnički fajl
  • Opseg primene i definicije
  • Struktura dokumentacije
  • Kako pripremiti i ažurirati dokumentaciju