Atestiranje

CE znak su oznake koje ukazuju na to da je određeni proizvod kreiran i proizveden po direktivama Novog pristupa Evropske Unije i po ostalim tangentnim standardima. Izvesno je da unutar Modularnog sistema Sistem menadžmenta kvalitetom predstavlja uslov za određene grupe proizvoda.

Ce znak je pokazatelj usaglašenosti sa direktivama Novog pristupa Evropske Unije koje ukazuju na to da je proizvod koji je njime obeležen zdrav i bezbedan po ljude, životinje i životnu sredinu.

CE znak obezbeđuje slobodno kretanje i trgovinu određenog proizvoda unutar zemalja Evropske Unije.

CE znak je obavezan za sve proizvode koji su proizvedeni u EU i koje obuhvata jedna ili više direktiva EU. CE znak je obavezan i za proizvode zemalja koje nisu članice EU kako bi se oni mogli prodavati unutar EU.

Potvrda o usaglašenosti – Zavisno od stepena rizika određenog proizvoda, CE oznaka mu se dodeljuje od strane proizvođača ili ovlašćenog predstavnika koji odlučuje o tome da li proizvod ispunjava sve uslove za CE oznake. Ukoliko proivod nosi minimalan rizik, on može biti i samo-sertifikovan od strane proizvođača koji za svoj sopstveni proizvod izrađuje deklaraciju o usaglašenosti i potvrdu o CE oznakama. Ukoliko klijent to zahteva,

Ovlašćeno telo vrši procenu tehničkog fajla u vezi sa povezanim standardima i tako ga sertifikuje Potvrdom o usaglašenosti.