Gost-R

Gost-R je sertifikat kvaliteta koji se pokazao podrazumevanim i neophodnim na domaćem tržištu, kao i na odgovarajućim proizvodima po ruskim standardima u Ruskoj Federaciji.

GOST-R sertifikat razvijen je od strane države Rusije, protokoli o testiranju su usklađeni sa državom od strane centara akreditovanih sertifikatima, a proizvodi su testirani u laboratorijama akreditovanim od strane države Rusije. Ruska Federacija zvanično primenjuje GOST-R sertifikat. Priznat je u zemljama poput Azerbejđžana, Jermenije, Kazahstana, Kirgistana, Rusije, Moldavije, Uzbekistana, Tađžikistana, Turkmenistana.

Kompanijama koje žele da posluju sa ovim zemljama neophodan je GOST-R sertifikat.