ISO 14001:2015

APLIKACIONI FORMULAR

Preuzmite obrazac pregleda prijave

Sistemi menadžmenta životnom sredinom

Šta je ISO 14001? Zašto je on važan?

Opšte prihvaćena činjenica je da resursi širom sveta nisu beskonačni i da aktivnosti i uticaj proizvoda na životnu sredinu nije ni lokalnog ni regionalnog, već globalnog karaktera. ISO 14001 je osmišljen uzimajući u obzir ove činjenice, s ciljem da se, uz pomoć stvorenog sistema upravljanja, zaštite karakteristike životne sredine i njena prirodna struktura. ISO 14001 standard, zahvaljujući udruženim aktivnostima industrijskih asocijacija, omogućio je upravljanje ekološkim rizicima i mogućnostima efikasnijim, u zemlji, šteta načinjena životnoj sredini svedena je na minimum, ciljanom redukcijom potrošnje energenata i sirovina.

ISO 14001 – Sistem menadžmenta životnom sredinom, u odnosu na priznate standarde na međunarodnoj sceni, predstavlja vodič kako da se efikasnije upravlja elementima životne sredine, organizuju aktivnosti, proizvodi i usluge.

Sistem menadžmenta životnom sredinom prema ISO 14001 standardu, uspostavljanjem u organizacijama, sprečava iscrpljivanje prirodnih resursa, ne kontaminirajući ili svodeći na minimum uticaj negativnih faktora, osiguravajući na taj način da se o firmi stekne slika, kao o ekološki pouzdanoj.

ISO 14001 Standard u načelu (zakonski)

Zakonodavne i političke institucije trebaju da imenuju politiku za zaštitu životne sredine i da se odgovorno posvete sistemu menadžmenta životnom sredinom.

Planiranje: Organizacija treba da identifikuje ekološke aspekte aktivnosti, proizvoda i usluga, da izabere najvažnije među njima i da postavi ciljeve i način na realizacije obaveza, mora da identifikuje programe za postizanje definisanih ciljeva.

Praksa i Procedure:Organizacija treba da poboljša mehanizme podrške obezbeđujući potrebe veštine i priliku za efikasnom praksom, sa ciljem da se shvati politike zaštite životne sredine, s namerom da ta politika uspešno ostvari svoj cilj.

Provera i Korektivne mere: Organizacija treba da meri i procenjuje bezbednost životne sredine, kako bi dostigla uspešan stepen aktivnosti njene zaštite.

Pregled i razvoj: Organizacija treba da revidira sistem menadžmeta životnom sredinom i da ga kontinuirano popravlja, u cilju poboljšanja aktivnosti i stepena uspešnosti opšte zaštite životne sredine.

Prednosti ISO 14001

 • Usklađivanje sa nacionalnim i međunarodnim zakonima i zahtevima o životnoj sredini;
 • Obezbeđivanje, procenu i kontrolu uticaja na životnu sredinu;
 • Obezbeđuje konkurentnu prednost kroz povećanje ugleda organizacije;
 • Obezbeđuje poverenje i lojalnost kupaca u tom pogledu uticaja na životnu sredinu;
 • Obezbeđuje efikasnu upotrebu resursa smanjujući na taj način troškove i povećavajući produktivnost;
 • Priprema akcionog plana za borbu protiv nesreća izazvanih vanrednim stanjima (zemljotresa, požara, poplave,itd.);
 • Stvaranje imidža organizacije, kao zaštitnika životne sredine;
 • Obezbeđivanje iskoristivosti otpada;
 • Obezbeđuje da se smanje nesreće identifikacijom potencijalno opasnih mesta;
 • Obezbeđuje bolju zaštitu vodenih i energetskih resursa, kontrolu; reciklaže otpada i brižljivu selekciju sirovina;
 • Pronalaženje rešenja, kao što su čišćenje i plati penale za kršenje zakona koji proizilaze iz strategije upravljanja suprotne zakonu u ciju da se smanji finansijski teret;
 • Poboljšanje posvećenosti vrednosti preduzeća, kvalitetu radnih mesta, moralu zaposlenih;
 • Stvaranje novih poslovnih mogućnosti na tržištima gde su važni ekološki proizvodni procesi.