ISO 22000

APLIKACIONI FORMULAR

Preuzmite obrazac pregleda prijave

Sistem menadžmenta bezbednošću hrane

Šta je ISO 22000? Zašto je on važan?

ISO 22000 je adekvatan za Vašu delatnost. Ovim međunarodnim standardom utvrđuju se zahtevi za sistem menadžmenta bezbednošću hrane kada organizacija u lancu proizvodnje hrane treba da pokaže svoju sposobnost da upravlja opasnostima po bezbednost hrane kako bi se osigurali da je hrana bezbedna u trenutku potrošnje od strane ljudi.