ISO 28000:2007

APLIKACIONI FORMULAR

Preuzmite obrazac pregleda prijave

Sistem menadžmenta obezbeđenjem u lancu snabdevanja

ISO 28000:2007 specificira zahteve za sistem upravljanja bezbednošću, uključujući one aspekte koji su kritični za obezbeđenje bezbednosti lanca snabdevanja. Upravljanje bezbednošću je povezano sa mnogim drugim aspektima poslovnog upravljanja. Aspekti uključuju sve aktivnosti koje kontrolišu ili na koje utiču organizacije koje utiču na bezbednost lanca snabdevanja. Ove druge aspekte treba direktno razmotriti, gde i kada imaju uticaja na upravljanje bezbednošću, uključujući transport ove robe duž lanca snabdevanja.

ISO 28000 će vam pomoći da stalno nadgledate bezbednost u lancu snabdevanja u vašoj organizaciji i da njome stalno upravljate. Ovaj standard je važan alat za unapređenje bezbednosnog lanca i procesa koji će povećati kvalitet vaše saradnje sa klijentima.

Dobra priprema je ključna za dobijanje najboljeg od ISO 28000.

ISO 28000:2007 je primenljiv na sve organizacija, od malih do multinacionalnih, u proizvodnji, servisu, skladištenju ili transportu u bilo kojoj fazi lanca proizvodnje ili snabdevanja koje žele da:

  1. a) uspostave, implementiraju, održavaju i unapređuju sistem upravljanja bezbednošću;
  2. b) obezbede usklađenost sa navedenom politikom upravljanja bezbednošću;
  3. c) demonstriraju usklađenost drugima;
  4. d) urade samoopredeljenje i samodeklarisanje usklađenošću sa ISO 28000:2007.