ISO/PAS 45005:2021

APLIKACIONI FORMULAR

Preuzmite obrazac pregleda prijave

Upravljanje zdravljem i bezbednošću na radu – Opšte smernice za bezbedan rad tokom pandemije COVID-19

ISO/PAS 45005 pruža opšte smernice za bezbedan rad tokom pandemije COVID-19. Standard se može primeniti na sve organizacije u svim vrstama sektora i aktivnosti, kako bi organizacije imale smernice kako da upravljaju rizicima proizašlim iz pandemije i kako na taj način mogu da zaštite zdravlje zaposlenih. Može se koristiti samostalno ili integrisati u okvir sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu organizacije, gde će poslužiti kao smernica za ISO 45001.

ISO/PAS 45005 daje smernice za:

  • prilagođavanje rada u prostorijama organizacije,
  • odredbe za rad od kuće, mobilni rad, rad u drugim prostorijama i radnim okruženjima,
  • prilagođavanje aktivnosti i uloga,
  • upravljanje sumnjivim ili potvrđenim slučajevima COVID-19 na radnom mestu, kod kuće ili u mobilnom radnom okruženju,
  • planiranje izmena ograničenja,
  • podrška psihološkom zdravlju i blagostanju zaposlenih,
  • praćenje, vrednovanje i poboljšanje.

Smernice se odnose na:

  • sposobnost pojedinaca da rade bezbedno tokom pandemije COVID-19 i
  • način promene operacija kako bi se odgovorilo na povećani rizik po zdravlje, bezbednost i blagostanje u vezi sa radom.
  • ISO/PAS 45005 objedinjuje najbolje međunarodne prakse za menadžment zdravljem i bezbednošću zaposlenih i zainteresovanih strana tokom pandemije COVID-19 i namenjen je dopunjavanju svih postojećih nacionalnih smernica i propisa.

ZATRAŽITE PONUDU i ZAKAŽITE SASTANAK