Novosti

20.01.2018. OBUKA-PRIMENA MENADŽMENTA RIZIKOM NA MEDICINSKA SREDSTVA

U organizaciji preduzeća AQRA Certification d.o.o. održana je obuka za standard ISO 14971 – Primena menadžmenta rizikom na medicinska sredstva. Obuka je održana u hotelu CONSTANTIN the great u Beogradu u periodu od 15. do 17. januara 2018. godine. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa zahtevima standarda za Primenu menadžmenta rizikom na medicinska sredstva i da aktivno učestvuju u predavanju. U toku predavanja svaki učesnik je radio praktičan rad analize rizika na osnovu informacija koje je dobio tokom obuke.