Politika kvaliteta

Uzimajući za bazu nacionalne i međunarodne standarde, osnov naše politike je da se klijentima u okviru pravnog tela postojećeg zakona, pruži kvalitetna i pouzdana usluga pomoću stručnog, nepristrasnog i obrazovanog osoblja koje se konstantno usavršava i napreduje i prateći aktuelne novitete po pitanju usluga koje su u tom okviru, konstantno usavršava sopstveno poslovanje i o tome obaveštava klijente.

Naš cilj je da se posluje u sukladu sa standardima SRPS ISO/IEC 17021-1 za sertifikovanje sistema menadžmenta i standardima sistema menadžmenta.

Članovi Odbora koji obavljaju svoju dužnost bilo u ime zaposlenih, bilo u ime naše firme, čine to nezavisno i nepristrasno, a rezultat svega toga su zadovoljni klijenti.

Direktor

16.01.2017.