Usluge

null

Sertifikacija sistema menadžmenta

Sertifikacija prema standardima SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001 i SRPS ISO 45001.Više informacija »
null

Testiranje i merenje

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur. Quisque rutrum pellentesque imperdiet. adipiscing metus elit. Quisque rutrum pellentesque imperdiet.Više informacija »
null

Sertifikacija proizvoda

Izdavanje sertifikata za proizvode, potvrđujući njihovu usaglašenost sa relevantnim standardima i propisima.Više informacija »
null

Obuke

Obuka od strane sertifikacione kuće Aqra certification doo usmerena je ka poboljšanju proizvoda i usluga naših klijenata, a mi, kao firma za cilj imamo da učesnicima predstavimo i ponudimo bogatu i primenljivu tehničku obuku.Više informacija »