Usluge

Sertifikacija sistema

null

ISO 9001:2015

Sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom prema standardu SRPS ISO 9001:2015Više informacija »
null

ISO 14001:2015

Sertifikacija sistema menadžmenta životnom sredinom prema standardu SRPS ISO 14001:2015Više informacija »
null

ISO 45001

Sertifikacija sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na raduViše informacija »
null

ISO 13485:2016

Medicinska sredstva — Sistemi menadžmenta kvalitetom- ISO 13485 – ovim međunarodnim standardom se utvrđuju zahtevi za sistem menadžmenta kvalitetom onda kada organizacija treba da prikaže svoju sposobnost da obezbeđuje medicinska sredstva i sa njima povezane usluge koje dosledno zadovoljavaju zahteve korisnika i propisane zahteve primenljive na medicinska sredstva i na usluge povezane sa njima.Više informacija »
null

ISO 22301:2012

Sistemi menadžmenta kontinuitetom poslovanja – ISO 22301 – radi zaštite od incidenata koji remete, smanjenja verovatnoće njihovog pojavljivanja, pripreme i odgovora na njih, kao i oporavka od njih kada se pojave. ISO 22301 pomaže firmama da reše moguće prekide u poslovanju. Unapređena bezbednost, zaštita od incidenata, smanjen broj zastoja, itd. su samo neki od prednosti ISO 22301.Više informacija »
null

ISO 27001:2013

Sistema menadžmenta bezbednošću informacija – ISO 27001 radi identifikacije, analiziranja i adresiranja rizika bezbednosti informacija i obezbeđivanja usaglašenosti bezbednosnog uređenja u cilju održavanja koraka sa promenama u okviru bezbednosnih pretnji, ranjivosti i poslovnih uticaja. ISO 27001 pomaže da se smanji rizik od gubitka informacija i sa pravom uliva poverenje klijentima da se prema informacijama odnosite odgovorno.Više informacija »
null

ISO 50001:2018

Menadžment energetske efikasnosti – ISO 50001 radi formiranja sistemskog pristupa u postizanju stalnog poboljšavanja energetske performanse, uključujući energetsku efikasnost, korišćenje i potrošnju energije. ISO 50001 pomaže firmama da imaju niže troškove poslovanja jer omogućava racionalno upravljanje energijom.Više informacija »
null

ISO 45001

ISO 45001 je najnoviji ISO standard za zdravlje i bezbednost na radu i mogu ga primeniti sve organizacije. Za ISO 45001 se najčešće odlučuju organizacije koje žele da uspostave kontrolu nad rizicima koje nose opasnosti po bezbednost radnika.Više informacija »
null

ISO 20000-1:2018

ISO 20000-1:2018 je sistem za upravljanje uslugama za operativnu izvrsnost. Iako se koristi za IT usluge, sve više se primenjuje na druge usluge kako bi se poboljšali poslovni procesi i donošenje odluka.Više informacija »
null

ISO 22000

Sistem menadžmenta bezbednošću hrane- ISO 22000 je adekvatan za Vašu delatnost. Ovim međunarodnim standardom utvrđuju se zahtevi za sistem menadžmenta bezbednošću hrane kada organizacija u lancu proizvodnje hrane treba da pokaže svoju sposobnost da upravlja opasnostima po bezbednost hrane kako bi se osigurali da je hrana bezbedna u trenutku potrošnje od strane ljudiViše informacija »