Obuke

Obuka od strane sertifikacione kuće Aqra certification doo usmerena je ka poboljšanju proizvoda i usluga naših klijenata, a mi, kao firma za cilj imamo da učesnicima predstavimo i ponudimo bogatu i primenljivu tehničku obuku.

Aqra ima domaće i strane predavače koji su vrsni stručnjaci i poseduju bogata i dragocena iskustva u oblasti tehnike i držanja obuke o specifičnim standardima.

Svoj zahtev za učešće u obuci možete poslati na mail obuka@aqracertification.com .


Plan obuke 2018

2018. – PLAN OBUKE
OBUKAPLANIRANI DATUMPROFIL UČESNIKAVEŠTINE KOJE SE RAZRAĐUJU
TRANZICIONA OBUKA ZA ISO 9001:2015Pravo učešća imaju svi koji su imali/imaju veze sa implementacijom, zaštitom, menadžmentom ili inspekcijom ISO 9001: 2015 QMS.Implementacija struktura baziranih na ISO 9001: 2015 pomoći će Vam da postignete kontinuitet kod Vaših proizvoda i usluga kao i da se konstantno poboljšavate. Neophodno je da Vaša organizacija stekne veštine potrebne za implementaciju osnovnih principa standarda ISO 9001: 2015. Znanje i iskustvo neophodni za implementaciju ISO 9001: 2015 Sistema menađžmenta kvalitetom prenose se učesnicima kroz praktičnu obuku.
TRANZICIONA OBUKA ZA ISO 14001:2015Pravo učešća imaju svi koji su imali/imaju veze sa implementacijom, zaštitom, menadžmentom ili inspekcijom ISO 14001: 2015 EMS.Pri implementaciji efektivnog EMS-a, definišu se primarni benefiti u Vašoj organizaciji, razvija se plan neophodan za implementaciju i određuju se resursi.

Upotrebom dobrih vežbi u praksi I korišćenjem proverenih alata i tehnika, implementacija Sistema, koja uzima u obzir društveno-ekonomske potrebe i uslove životne sredine, ukazuje kako da se proizvodi i usluge u svakom trenutku proizvode i pružaju u skladu sa zahtevima kupca I pravnog okruženja.

OBUKA ZA ISO 13485Direktor kvaliteta, inženjeri, predstavnici menadžmenta, konsultanti, inženjeri dizajna, menadžeri proizvodnje, menadžeri usluga koji rade u oblasti medicinskih uređaja.

Studenti Elektrotehničkog fakulteta koji žele da se bave oblašću medicinskih uređaja.

Obuka za “Implementaciju ISO 13485”; kao što je definisano u ISO standardu 13485 za medicinske uređaje – predstavlja ideje neophodne za razumevanje, razvoj i implementaciju Sistema menađžmenta kvalitetom. Ova obuka takođe obuhvata temelje standarda ISO 14971, što podrazumeva ključne principe upravljanja rizikom. Iskusni instruktori će objasniti kako da se sistemska aplikacija ISO 13485 integriše u čitavu operaciju, kako da se pripremi za proveru i kako da se pribavi dokumentacija za ISO 13485. Ove vežbe, uključene u obuku, pripremiće učesnike za ispunjavanje ključnih zahteva, pripremanje dokumentacije, razvijanje projektnih planova i pripremanje šeme procesa.

 

OBUKA ZA VODEĆEG PROVERAVAČA ISO 13485Direktor kvaliteta, inženjeri, predstavnici menažmenta, konsultanti, inženjeri dizajna, menadžeri proizvodnje, menadžeri usluga koji rade u oblasti medicinskih uređaja.

Studenti Elektrotehničkog fakulteta koji žele da se bave oblašću medicinskih uređaja.

OBUKA ZA ISO 14971 -UPRAVLJANJE RIZIKOM ZA MEDICINSKE UREĐAJE

 

15-i, 16-i i 17-i januar 2018.Direktor kvaliteta, inženjeri, predstavnici menadžmenta, konsultanti, inženjeri dizajna, menadžeri proizvodnje, menadžeri usluga koji rade u oblasti medicinskih uređaja.

Studenti Elektrotehničkog fakulteta koji žele da se bave oblašću medicinskih uređaja.

Definicija upravljanja rizikom, ciljevi i terminologija, analiza, procena i kontrola rizika, procena preostalih rizika, efekata upravljanja rizikom na životni ciklus samog proizvoda; Veza između 13485 I 14971.

 

OBUKA ZA KLINIČKU PROCENU Meddev 2.7.1

 

12-13. februara 2018.Direktor kvaliteta, inženjeri, predstavnici menadžmenta, konsultanti, inženjeri dizajna, menadžeri proizvodnje, menadžeri usluga koji rade u oblasti medicinskih uređaja.

Studenti Elektrotehničkog fakulteta koji žele da se bave oblašću medicinskih uređaja.

Vodič za kliničku procenu proizvođača i notifikacionih tela u skladu sa direktivama Meddev 2.7.1 rev.04 93/42 EEC and 90/385 EEC, što je i jedna od najvažnijih tema ove obuke i objašnjenje kako ispuniti ove uslove. Obuka će biti sprovedena kroz primere dokumenata I snimke.

 

Obrazac tražene obuke