CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism

IZRADA IZVEŠTAJA I OBUKA

U OBLASTI CBAM

Za izvozno orijentisanu industriju, AQRA CERTIFICATION d.o.o. sprovodi obuke i izrađuje kvartalne izveštaje za proizvode koji podležu Uredbi o mehanizmu prekograničnog prilagođavanja cene ugljenika 2023/956 (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM).

CBAM

U maju 2023. godine Evropska komisija je usvojila Uredbu o mehanizmu prekograničnog prilagođavanja cene ugljenika 2023/956 (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM).

Prelazni period za primenu CBAM uredbe

Prelazni period za primenu CBAM uredbe je započeo 1. oktobra 2023. godine, dok se puna implementacija očekuje od 1. januara 2026. godine.

Početak prelaznog perioda uvođenja prekogranične takse na ugljen-dioksid, predstavlja i početak ozbiljnih promena u poslovanju firmi na Zapadnom Balkanu i u Turskoj.

Tokom prelaznog perioda:

 • kompanije iz EU, uvoznici roba obuhvaćenih CBAM uredbom (tzv. CBAM deklaranti) imaju obavezu da kvartalno izveštavaju Evropsku komisiju o uvezenoj količini CBAM robe, ukupnim ugrađenim direktnim i indirektnim GHG emisijama i eventualnoj ceni ugljenika plaćenoj u zemlji proizvodnje,
 • kompanije van EU koje proizvode i izvoze u EU ovu robu moraju da mere i izračunavaju direktne i indirektne emisije i o tome obaveštavaju svoje partnere u EU.

Prvi tromesečni izveštaj, koji obuhvata podatke za poslednji kvartal 2023. godine, podnosi se najkasnije do 31. januara 2024. godine.

CBAM generiše potrebu za pouzdanim podacima o emisijama duž celog lanca snabdevanja, što predstavlja značajan izazov za kompanije koje su pod obavezom izveštavanja o ugrađeniim emisijama ugljen-dioksida.

 

 

CBAM obrazac

Za kvartalno izveštavanje prema CBAM regulativi, neophodno je popunjavati odgovarajući obrazac. Ovaj obrazac obuhvata podatke o uvezenoj količini CBAM robe, ukupnim ugrađenim direktnim i indirektnim GHG emisijama i eventualnoj ceni ugljenika plaćenoj u zemlji proizvodnje.

Obuka za CBAM u Srbiji

AQRA CERTIFICATION d.o.o. kao pouzdan partner u poslovanju, pomaže svojim klijentima koji podležu novoj CBAM Uredbi da blagovremeno budu informisani i da se pripreme za obaveze koje ih očekuju.

Obuka je namenjena kompanijama iz industrija na koje se CBAM odnosi:

 • Gvožđe / čelik,
 • Cement,
 • Aluminijum,
 • Veštačka đubriva,
 • Električna energija,

Izvoznici na tržište EU, proizvoda koji se nalaze na listi CN kodova, u Prilogu I CBAM Uredbe, imaju obavezu merenja, izračunavanja i izveštavanja o ugrađenim emisijama GHG (gasova staklene bašte) u ove proizvode.

Cilj obuke koju sprovodi AQRA CERTIFICATION d.o.o. je da preduzeća klijenata koja podležu CBAM Uredbi budu pravovremeno obavešteni o najvažnijim aspektima održivog poslovanja, mogućnostima dekarbonizacije i zelene transformacije, kao i da se pripreme za obaveze koje ih očekuju kroz primenu propisa u oblasti klimatskih promena i zaštite životne sredine.

AQRA CERTIFICATION d.o.o. pomaže klijentima da:

 • sistematski sagledaju sve procese u organizaciji,
 • sprovedu analizu najznačajnijih zainteresovanih strana,
 • izvrše analizu ključnih partnera u lancu dobavljača,
 • utvrde pouzdane podatke o emisijama ugljen-dioksida duž celog lanca snabdevanja,

kako bi se prilagodili novim zahtevima, koje definišu nacionalni propis i međunarodne obaveze.

Izrada izveštaja za CBAM regulativu

Proizvođači na koje se CBAM regulativa odnosi, imaju sledeće obaveze :

 1. Obračun direktnih emisija u proizvodnji robe,
 2. Obračun emisija ugrađenih u proizvodnji prekursora,
 3. Obračun indirektnih emisija nastalih korišćenjem električne energije u proizvodnji robe,
 4. Slanje izveštaja o obračunu emisija kupcu odnosno uvozniku robe u EU.

 

U ovom prelaznom periodu, CBAM izveštaji će sadržati i podatke kao što je količina uvezene robe i koliko je plaćeno na ime oporezivanja CO2, ako takvo plaćanje postoji u zemlji iz koje roba dolazi.

Za nepoštovanje obaveza kazna je 10 do 50 evra po svakoj toni neprijavljenih emisija CO2.

AQRA CERTIFICATION d.o.o. svojim klijentima nudi usluge izrade izveštaja za CBAM sa proračunom emisije CO2.

Izveštavanjem o emisijama ugljen-dioksida, klijenti će moći da sagledaju koliko bi naplata prekogranične takse na CO2 mogla da utiče na cenu njihovih proizvoda na tržištu EU i samim tim na njihovu konkurentnost. Obaveza plaćanja takse počinje da se primenjuje od 1. januara 2026. i tada će za svaku tonu emitovanog CO2, u proizvodnji robe izvezene u EU, morati da se plati određeni iznos.

Turski privrednici su procenili da će ih plaćanje CBAM-a koštati 25 odsto prihoda dobijenih izvozom u EU.

EU je najavila da će do 2030. godine, CBAM proširiti na sve grupe proizvoda obuhvaćene EU ETS-om (npr. staklo, keramika, celuloza, papir, karton, kiseline, rasute organske hemikalije).

AQRA CERTIFICATION d.o.o. kao pouzdan partner, pomaže preduzećima da u zelenoj i energetskoj tranziciji, ispune svoje obaveze i pri tom očuvaju biznis i konkurentnost.

ZATRAŽITE PONUDU i ZAKAŽITE SASTANAK